Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje odnośnie zawartej Umowy pod adresem e-mail nadrukijadalne@interia.pl lub w formie pisemnej na adres :

EWI PARTY
Zielonka 2
27-570 Iwaniska

 Reklamacja powinna zawierać:

  • Imię, nazwisko
  • Adres
  • Adres e-mail kupującego
  • Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • Przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego
  • Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Jeśli reklamacja towaru została uznana, koszty przesyłki w obie strony pokrywa sprzedający.