Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację:

Usługa doradcza dla EWI Ewelina Bień celem wdrożeniu systemu kontroli jakości


w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w ramach projektu „Popytowy System Innowacji
– rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Zamawiający:


EWI Ewelina Bień


woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. opatowski, gm. Iwaniska, miejsc. Zielonka, nr 2, 27-570


Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w: REGULAMINIE udzielania voucherów dla
przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie
świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)


Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:


Zapytanie ofertowe: Pobierz


Oferty należy składać w terminie do 30.05.2022 do godziny 12.00 na załączonym formularzu
ofertowym: Pobierz